Kategorija "Vijesti"

Upisi i potrebna dokumentacija

Dragi roditelji,

Pozivamo vas da podnesete zahtjev za upis djeteta predškolske dobi u Dječji vrtić Pikulica. Upisi će se provoditi od 12. do 20. svibnja 2022. godine.

Zahtjev za upis i ostala potrebna dokumentacija predaju se isključivo u elektroničkom obliku, na portalu e-Upisi (https://e-upisi.hr/) korištenjem sustava e-Građani https://gov.hr/ na koji se možete prijaviti korištenjem bilo koje od 27 različitih vjerodajnica (lista svih prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792. Preporučamo da prije upisa provjerite sve podatke koji su od značaja za upis (da u sustavu e-Građani vidite djecu, da Vam je prijavljena ispravna adresa i slično).

Upute o načinu prijave i korištenja portala e-Građani nalaze se na poveznici https://gov.hr/hr/postanite-e-gradjanin/2090.

Za elektroničku predaju zahtjeva potrebno je da roditelj/skrbnik ima važeću vjerodajnicu u sustavu e-Građani, stoga molimo da ju osigurate u što kraćem roku.

Molimo roditelje da, prije kreiranja zahtjeva za upis djeteta u vrtić, obavezno pročitaju Korisničke upute za roditelje.

Dokumenti koji se prilažu uz zahtjev dostavljaju se u elektroničkom obliku putem aplikacije e-Upisi, preuzimanjem dostupnih dokumenata iz raspoloživih baza podataka ili prilaganjem dokumentacije.

UZ POPUNJENI ZAHTJEV, RODITELJ TREBA PRILOŽITI:

  • izvadak iz matice rođenih ili rodni list djeteta
  • domovnica djeteta
  • uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta, ne starije od 6 mjeseci
  • uvjerenje MUP-a o prebivalištu oba roditelja/samohranog roditelja, ne starije od 6 mjeseci
  • za dijete s teškoćama u razvoju – mišljenje ili rješenje prvostupanjskog tijela vještačenja o postojanju teškoće u razvoju djeteta ili rješenje HZZO-a za dopust roditelja radi njege djeteta, ili medicinska dokumentacija kojom se opisuju i potvrđuju teškoće u razvoju
  • zdravstvena iskaznica djeteta
  • knjižica imunizacije iz koje je vidljivo da je dijete uredno, redovito cijepljeno protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja i/ili potvrdu liječnika o postojanju kontraindikacija za cijepljenje djeteta protiv određenih bolesti
  • potvrda nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta iz koje je vidljivo da dijete ispunjava zdravstvene uvjete za upis u dječji vrtić

Dokumentaciju koju roditelj ne može predati putem aplikacije dostavlja u papirnatom obliku u propisanom upisnom roku na adresu Dječjeg vrtića Pikulica, Modruška 19, Trešnjevka, 10 000 Zagreb.

Nakon objave rezultata natječaja, roditelji primljene djece dostavit će dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje subvencije Grada.

Ako dječji vrtić tijekom provjere zahtjeva i priložene dokumentacije utvrdi da je prijavu za upis potrebno naknadno dopuniti i/ili ispraviti, roditelj će o tome biti obaviješten putem aplikacije e-Upisi u razdoblju od 23. do 26. svibnja 2022. godine, stoga molimo roditelje da tijekom navedenog razdoblja provjeravaju status prijave. Temeljem primljene obavijesti roditelj ima mogućnost naknadno dopuniti i/ili ispraviti prijavu najkasnije do 1. lipnja 2022. godine.

Iznimno, ako roditelj zbog tehničkih ili drugih opravdanih razloga nije u mogućnosti podnijeti zahtjev za upis djeteta putem portala e-Građani, zahtjev za upis s potrebnom dokumentacijom može dostaviti u papirnatom obliku osobno na adresu Dječjeg vrtića Pikulica, Modruška 19, Trešnjevka, 10 000 Zagreb u propisanom upisnom roku, u terminu kojeg treba prethodno dogovoriti na brojeve 01 3010 217 ili 091 5720 812. Prilikom predaje zahtjeva u papirnatom obliku, administrator Dječjeg vrtića, uz suglasnost roditelja, kreira zahtjev za upis djeteta. Zahtjev za upis i popis potrebne dokumentacije nalazi se na web stranici upisa.

O zahtjevima za upis djece odlučuje Povjerenstvo za upis djece u dječji vrtić sukladno Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Pikulica.

Rješenja o upisu djece u pojedine programe objavit će se 6. lipnja 2022. godine. Roditelj nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o upisu.

Dijete se uključuje u program na dan početka pedagoške godine, 1. rujna 2022. godine, odnosno na dan koji je utvrđen ugovorom. Upisi će se obavljati i tijekom godine u slučaju nedovoljne popunjenosti kapaciteta ili naknadnih ispisa.

Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima općina ili gradova u kojima djeca i roditelji/skrbnici imaju prijavljeno prebivalište.

Sva pitanja vezana za upis djece mogu se postaviti putem telefona na brojeve 01 3010 217 i 091 5720 812.

Ravnateljica Dječjeg vrtića Pikulica

Jelena Bubenik

https://www.youtube.com/channel/UCJ8Np7OfJd4ZuXTgBPh7VXw/

Pogledajte naš Youtube kanal Umjetnost odgoja na kojem ima 80 filmića i upoznajte nas!

Snimamo aktivnosti za djecu, umjetničkog i kreativnog sadržaja.

Filmići su podjeljeni u kategorije:

1. ponedjeljak-priče, pjesmice i predškola,

2. utorak-gestovna kola i igrice

3. srijeda- likovne aktivnosti i kreativne radionice

4. četvrtak- lutkarske predstave i ručni rad

5. petak- radne i istraživačke aktivnosti

IMG_8544(1)

Danas je o nama izašao članak u medijima!

Za sada jedemo i pijemo mlijeko i mliječne proizvode iz Mini mljekare Veronika, te jedemo med Iz OPG-a Franić Davorka.
Prezadovoljni smo!!!
Ovo je članak :
Suradnja se odnosi na povezivanje dječjih vrtića pri nabavi mlijeka i mliječnih proizvoda s oznakom Mlijeko hrvatskih farmi i meda Med iz Lijepe naše od domaćih proizvođača. Na ovaj način, radi važnosti konzumiranja mlijeka i mliječnih proizvoda u ranome djetinjstvu, kao i meda proizvedenoga na hrvatskim pčelinjacima, na jelovniku djece naći će se mlijeko i mliječni proizvodi te med isključivo s hrvatskih farmi.

Hrvatska poljoprivredna agencija pokrenula je akciju suradnje dječjih vrtića i domaćih proizvođača mlijeka i mliječnih proizvoda koji nose oznaku Mlijeko hrvatskih farmi i Med iz Lijepe naše, u svrhu promicanja potrošnje mlijeka s hrvatskih farmi i Meda iz Lijepe naše.

Suradnja se odnosi na povezivanje dječjih vrtića pri nabavi mlijeka i mliječnih proizvoda s oznakom Mlijeko hrvatskih farmi i meda Med iz Lijepe naše od domaćih proizvođača. Na ovaj način, radi važnosti konzumiranja mlijeka i mliječnih proizvoda u ranome djetinjstvu, kao i meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima, na jelovniku djece naći će se mlijeko i mliječni proizvodi te med isključivo s hrvatskih farmi.

Mlijeko i mliječni proizvodi s oznakom Mlijeko hrvatskih farmi proizvedeni su na hrvatskim farmama, odnosno dobiveni mužnjom krava koje se uzgajaju na našim farmama. Mlijeko hrvatskih farmi kontrolira se u Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete mlijeka, a kvaliteta mu je najvišeg razreda prema EU standardima.

Iznimno je važna konzumacija mlijeka i mliječnih proizvoda radi pravilnog daljnjeg razvoja djece, prevencije pretilosti i raznih bolesti.

Pravilna i zdrava ishrana sa domaćim proizvodima

Pravilnom ishranom djece, koja uključuje i mlijeko proizvedeno u našem podneblju koje je još uvijek onečišćeno i prekriveno pašnjacima, namjera nam je razviti zdrave prehrambene navike u djece i usmjeriti ih na odabir i potrošnju domaćih namirnica, kažu u HPA.

Med s oznakom Med iz Lijepe naše analiziran je u Odjelu za kontrolu kvalitete meda te udovoljava postavljenim parametrima analiza. Pčelari koji dokazano proizvode med na pčelinjacima u Hrvatskoj ostvaruju pravo na korištenje oznake Med iz Lijepe naše.

U dječjem vrtiću Pikulica prepoznali su važnost kvalitetnih i zdravih namirnica poznatog podrijetla na jelovniku djece te za svoje polaznike nude isključivo mlijeko i mliječne proizvode s oznakom Mlijeko hrvatskih farmi i Med iz Lijepe naše.

Ravnateljica dječjeg vrtića Pikulica Jelena Hlebec pohvalila je ovu inicijativi Hrvatske poljoprivredne agencije na povezivanju institucija, u ovom slučaju dječjih vrtića, s domaćim poljoprivrednim proizvođačima.

– Jako smo zahvalni Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji jer nam je omogućila da u našem vrtiću nudimo kvalitetnu, zdravu hranu, a za koju možemo biti sigurni da je domaćeg podrijetla. U našem vrtiću provodimo waldorfsku pedagogiju, a bitan aspekt pedagogije je i korištenje domaćih namirnica jer time podupiremo cjeloviti  razvoj djeteta, izjavila je Hlebec.

Ovaj dječji vrtić je dosad ostvariio i suradnju s Mini mljekarom Veronika d.o.o. za nabavu mlijeka i mliječnih proizvoda te OPG-om Franić Davorka za proizvodnju meda.

– Našim korisnicima je izrazito bitna kvaliteta prehrane i mnogi podupiru razvoj domaće proizvodnje i brigu za našu zemlju. Svi smo jako zadovoljni ovom suradnjom jer podupiremo hrvatske proizvođače i znamo podrijetlo namirnica koje nam dolaze na stol, dodala je.

Razmišljala sam o naslovu prvog bloga i pojavio se potpuno spontano. Naime, „pikuličasto“ je pojam koji je upotrijebila jedna mama u samim počecima našeg rada. Napisali smo „našu pjesmicu“ i uglazbili je i ta mama, kada ju je čula, je uzviknula „pa to je pikuličasta čarolija!“