O nama

Naša misija

Postići harmoničan razvoj djetetovih fizičkih, duševnih i duhovnih snaga uvažavajući njegov individualitet, omogućiti svakom djetetu da razvije i unaprijedi svoje potencijale i talente kroz pozitivnu i inspirativnu odgojno-obrazovnu sredinu, omogućiti predškolskom djetetu učenje putem stjecanja vlastitog iskustva, aktivnog istraživanja i oponašanja odraslih.

Vrtic-25-mala

Vrtic-45-mala-sira

Naša vizija

„Primiti dijete s poštovanjem, odgajati ga s ljubavlju, otpustiti u slobodu.“ Rudolf Steiner

Postati prepoznatljiv vrtić s alternativnim,waldorfskim programom u gradu Zagrebu i šire.


Prioritetna
područja djelovanja

– unapređenje umjetničkih aktivnosti s naglaskom na aktivnostima slikanja, crtanja, modeliranja, pjevanja, sviranja, pričanja priča i bajki, lutkarskih dramatizacija, gestovnih igara i kola te euritmije

– unapređenje životno-praktičnih (radnih) aktivnosti, ručnog rada i istraživačkih aktivnosti

– poticanje slobodne igre

– unapređenje suradnje s roditeljima s ciljem postizanja usklađenosti odgojnih utjecaja kod kuće i u vrtiću što djetetu daje osjećaj sigurnosti –  poticanje partnerstva s roditeljima,

– unapređenje vještina promatranja djeteta od strane odgojitelja

.

Umjetnost


Lutka za nas cilj

Naš cilj

U waldorfskoj se pedagogiji angažiraju sve mogućnosti i potencijali djeteta koji mu mogu pomoći pri usvajanju znanja. Kaže se da se u waldorfskim vrtićima uči glavom, srcem i rukama. Djetetu se pristupa kao cjelovitoj osobi koja ima tjelesne, emocionalne, intelektualne, socijalne i duhovne potrebe. Stoga je osnovni cilj waldorfskog vrtića „Pikulica“ omogućiti svakom djetetu da razvije i unaprijedi svoje potencijale i talente kroz pozitivnu i inspirativnu odgojno-obrazovnu sredinu.