Upisi

Upisi – lipanj/srpanj 2024.


Dragi roditelji,
pozivamo vas da podnesete zahtjev za upis djeteta predškolske dobi (3-6 godina) u Dječji vrtić Pikulica.

Upisi će se provoditi od 13. svibnja do 30. lipnja 2024. godine. Prema potrebi i interesu roditelja upisi će se odvijati i tijekom srpnja i kolovoza 2024. godine.

Zahtjev za upis i ostala potrebna dokumentacija predaju se u elektroničkom obliku. Iznimno, ako roditelj zbog tehničkih ili drugih opravdanih razloga nije u mogućnosti podnijeti zahtjev za upis djeteta elektroničkim putem, zahtjev za upis s potrebnom dokumentacijom može dostaviti u papirnatom obliku osobno na adresu Dječjeg vrtića Pikulica, Modruška 19, Trešnjevka, 10 000 Zagreb u propisanom upisnom roku, u terminu kojeg treba prethodno dogovoriti na broj 091 5720 812.
Nakon predaje zahtjeva roditelj će dobiti termin za individualni razgovor u vrtiću. Na razgovor dolaze roditelji/skrbnici s djetetom. Nakon obavljenog razgovora roditelji trebaju priložiti ostalu potrebnu dokumentaciju za upis
kao i upitnik prilagođen upisu u vrtić „Pikulica”i to u papirnatom i elektroničkom obliku.

DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ::
• preslika rodnog lista djeteta
• preslika osobne iskaznice oba roditelja
• potvrde poslodavca o zaposlenju
• zdravstvena iskaznica djeteta
• knjižica imunizacije iz koje je vidljivo da je dijete uredno, redovito cijepljeno protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja i/ili potvrdu liječnika o postojanju kontraindikacija za cijepljenje djeteta protiv određenih bolesti
• potvrda nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta iz koje je vidljivo da dijete ispunjava zdravstvene uvjete za upis u dječji vrtić, ne starije od mjesec dana

Zahtjev za upis djeteta možete preuzeti ovdje – Zahtjev za upis djeteta

Dokumentacija za dobivanje subvencije iz sredstava Proračuna Grada Zagreba (obrasce za sufinanciranje šalje vrtić)

Dokumentacija za dobivanje subvencije  iz sredstava Proračuna Grada Zagreba (obrasce za sufinanciranje šalje vrtić)

  1. preslika potvrde o mjestu prebivališta za sve članove kućanstva
  2. obrazac zahtjeva za sufinanciranje redovitog programa u vjerskoj ili privatnoj predškolskoj ustanovi
  3. obrazac izjave o članovima zajedničkog kućanstv
  4. obrazac izjave o prihodima zajedničkog kućanstva
  5. potvrde poslodavaca i drugih isplatitelja prihoda za članove zajedničkog kućanstva ; dokaze o iznosu uplaćenog stambenog kredita i najamnine
  6. potvrde Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka ili potpisanu suglasnost da predškolska ustanova putem nadležnog gradskog ureda zatraži te podatke

O zahtjevima za upis djece odlučuje Povjerenstvo za upis djece u dječji vrtić sukladno Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Pikulica.
Nakon objave rezultata natječaja, roditelji primljene djece predaje svu potrebnu dokumentaciju za upis djeteta u dječji vrtić. Nakon predaje dokumentacije potpisuje se Ugovor s vrtićem.

Rješenja o upisu djece objaviti će se 15. srpnja 2024. godine. Roditelj nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o upisu.
Dijete se uključuje u program na dan početka pedagoške godine, 1. rujna 2024. godine, odnosno na dan koji je utvrđen ugovorom. Upisi će se obavljati i tijekom godine u slučaju slobodnih mjesta u vrtiću.

Sva pitanja vezana za upis djece mogu se postaviti putem maila: info@pikulica.com i na
brojeve telefona:
Sanda Mesek, osnivač vrtića
091/572 0812
Vesna Smojver, ravnateljica
091/4333 452