Ustrojstvo

Ustrojstvo vrtića

U dječjem vrtiću „Pikulica“ ustrojena su dvije  mješovite skupine djece u dobi od navršene tri godini života do polaska u školu, u funkcionalno uređenom i djeci primjerenom prostoru.

Centralni objekt se nalazi na Trešnjevci, Modruška 19  i u njemu je ustrojena  jedna skupina.

Područni objekt nalazi u novoizgrađenom dijelu naselja Blato, Fiolićeva 19  i u njemu je ustrojena jedna skupina.

Naš Waldorfski program verificiran je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i provodi se svakodnevno u ukupnom trajanju od 10 sati dnevno, radnim danom osim subote.

Organizirali smo i provodimo  program „Pripreme za školu”.

Radno vrijeme

Jutarnje i popodnevno dežurstvo organizira se prema potrebama roditelja, dok je redovno radno vrijeme od 7.00 do 17.00.

Vrtic_str-7-web